AmazoniaPLENG

Swiat vs Amazonia 1:0

- Amazonia wytwarza okolo 6% tlenu na Ziemi, prawie tyle samo tlenu zuzywane jest przez istoty ja zamieszkujace = Amazonia zuzywa prawie tyle samo tlenu, ile produkuje


- Nie tlen jest najwazniejszy przy dywagacji na temat destrukcji naszego srodowiska. Kluczem jest emisja CO2. Przez coraz to czesciej wystepujace susze oraz wydluzajaca sie pore sucha, Amazonia nie jest w stanie pochlonac calego emitowanego przez nas CO2


- Niska wilgotnosc przeklada sie na mniej wydajna fotosynteze roslin


- Ryzyko zmiany lasow tropikalnych w ekosystemy trawiaste (rosliny trawiaste rozrastaja sie na obszarach spalonego lasu) oznaczaloby utrate bogatego ekosystemu na rzecz znacznie ubozszego (ktory nie jest w stanie spowalniac zmian klimatu, jest bardziej wrazliwy na podpalenie oraz rowna sie koncowi bioroznorodnosci)


- Pozar zajmujacy ta sama powierzchnie ma inne skutki w roku suchym, a inne w roku wilgotnym


- Zmiany klimatyczne polaczone z suszami, wylesieniami i pozarami przyspieszaja degradacje lasow Amazonii


- Liczba susz w Amazonii ze wzgledu na zmiany klimatyczne bedzie najprawdopodobniej rosla. Jesli prowadzona bedzie dalsza jej intensywna wycinka (sprzyjajaca polityka m.in. Brazylii) i ludzie nie wykonaja zadnych poczynan, by zmniejszyc liczbe pozarow = lasy przestana pochlaniac dwutlenek wegla, a wrecz przeciwnie - stana sie zrodlem gazu cieplarnianego


- Zmiana ekosystemu z lesnego na trawiasty bedzie rowniez wplywac na obieg wody w atmosferze


* na podstawie artykulu

https://naukaoklimacie.pl/akt.../amazonia-w-ogniu-polprawd-403


Kazde drzewo zasysa wode z ziemi i uwalnia pare wodna do atmosfery. Jest takze filtrem.


Nie zabijaj swojego przyjaciela. Przekazuj wiedze. Reaguj.

The world vs Amazonia 1:0 - Amazonia produces about 6% of oxygen on Earth, almost the same amount of oxygen is consumed by its creatures = Amazonia uses almost as much oxygen as it produces

- Not oxygen is the most important thing while discussing the destruction of our environment. CO2 emissions are the key. Due to the increasing occurrence of drought and the extension of dry season, Amazonia is not able to absorb all of our CO2 emissions

- Low humidity means less efficient photosynthesis of plants

- The risk of changing tropical forests into grasslands (grassy plants overgrow areas of burned forests) would mean losing rich ecosystem in favour of a much poorer one (which is not able to slow down the climate change, is more sensitive to fire and equals the end of biodiversity)

- A fire covering the same area has different effects in a dry year and a different one in a wet year

- Climate change combined with droughts, deforestation and fires accelerate the degradation of the Amazon forests

- The number of droughts in the Amazon will probably increase due to climate changes. If further intensive deforestation is carried out (favorable policy, f.e. in Brazil) and people do nothing to reduce the number of fires = forests will stop absorbing carbon dioxide, and on the contrary - they will become a source of greenhouse gas

- Changing the ecosystem from forest to grass will also affect the circulation of water in the atmosphere

* based on the article https://naukaoklimacie.pl/akt…/amazonia-w-ogniu-polprawd-403

Each tree draws water from the ground and releases water vapor into the atmosphere. It is also a filter.

Don't kill your friend. Transfer knowledge. React.

1 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Svaneti

Kars

Jalapão

Professional travel photographer Alicja Gietka

Alicja Gietka fotografia. Tarnowskie Góry fotograf, Tarnowskie Góry fotografia, fotografia śląsk. Fotografia biznesowa, fotografia portretowa, fotografia artystyczna, fotografia podróżnicza. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 Alicja Gietka